XOC XOC

เดินสาย@บางปู

งานเดินสายต่างๆนาๆก็จะมีเรื่อยๆแทรกอยู่ในงานประจำ ต้องใช้แรงกายแรงใจและความสามัคคีในการทำ งานอาจจะหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไป แต่เพื่อนๆพี่ๆก็ช่วยกันทำจนงานสำเร็จด้วยดีทุกงาน

Comments

แชร์เวียกข่อย :

  • Client:กองทัพบก
  • Categories:
  • Skills:
    • พลังกาย
    • พลังใจ
  • แชร์เวียกข่อย :