XOC XOC
/Posted by: บักอู๋

ปรับปรุง LOGO MONOTECH

อีกหนึ่งผลงานที่ทำให้พี่ชาย อันนี้คือพี่เขามีแนวคิดว่าอยากได้หัวเสือแบบขลังๆ ก็จัดให้พี่เขาไปครับ กว่างานนี้จะออกมาได้ก็มีการนั่งเฝ้ากันเกิดขึ้นนิดหน่อยในระหว่างทำงาน ก็จะมีการท้วงติงกันตลอด ปรับแก้ส่วนต่างๆ...