XOC XOC

ผมขอฟ้องร้องระบบการศึกษา

โลกที่ปลาไม่ต้องปีนขึ้นต้นไม้อีกต่อไป

I JUST SUED THE SCHOOL SYSTEM !!! (พากย์ไทย)
บรรยายไทยโดย พลเชฏฐ์ อินทร (เอ๊ะ!) ในนาม”ทีมพากย์อินทรี”
Credit : ขอขอบคุณแรงบันดาลใจจาก
Prince EA ผู้สร้างสรรค์วีดีโอต้นฉบับ

Comments

Share Post :

โพสต์อื่นๆ